Услуги

Кибер право

Нашето портфолио от услуги е насочено към улесняване на условията за работа на предприемачите в сферата на онлайн бизнеса и интернет технологиите

Индустриална собственост

Работата ни в областта на индустриалната собственост е насочена към бизнеса, чийто двигател е новото, различното, иновативното

Авторско право

Услугите ни са насочени както към създателите на оригинални произведения, така и към представителите на бизнеса, които възлагат, подкрепят и насърчават създаването на такива

Външен директор интелектуална собственост

Квалифициран експерт по интелектуална собственост за текущи консултации, във връзка с всички притежавани от компанията нематериални активи, на бюджетна абонаментна цена

Партньори

Принципи

  • Креативност

    Стараем се усъвършенстваме постоянно, като развиваме своите знания и експертиза, за да можем да постигаме все по-високо ниво на креативност и иновативен подход при решаването на проблемите на нашите клиенти.

  • Страст

    Работим със страст, обръщаме внимание на детайлите и се стараем да добавяме стойност, защото истински вярваме в това, което правим, ценим високо своите клиенти и защото животът е твърде кратък, за да изберем да работим по друг начин.

  • Почтеност

    Стремим се винаги да имаме етично и лоялно отношение към клиентите, доставчиците, колегите и партньорите си, защото за нас, нашата репутация е най-ценният ни актив, и защото уважаваме чуждия труд.

image