Услуги

Кибер право

Нашето портфолио от услуги е насочено към улесняване на условията за работа на предприемачите в сферата на онлайн бизнеса и интернет технологиите

Виж повече

Индустриална собственост

Работата ни в областта на индустриалната собственост е насочена към бизнеса, чийто двигател е новото, различното, иновативното

Виж повече

Авторско право

Услугите ни са насочени както към създателите на оригинални произведения, така и към представителите на бизнеса, които възлагат, подкрепят и насърчават създаването на такива

Виж повече

Външен директор интелектуална собственост

Квалифициран експерт по интелектуална собственост за текущи консултации, във връзка с всички притежавани от компанията нематериални активи, на бюджетна абонаментна цена

Виж повече