image

Кои сме ние

Ние, в Интелекс, вярваме, че като фундамент на иновацията и растежа, добрите идеите са единственото устойчиво конкурентно предимство и заслужават най-добрата защита.

Вашите проекти, Вашият прогрес и Вашето бъдеще, са от огромно значение за нас. Затова се стремим, да Ви подкрепяме да развивате своя творчески потенциал и да бъдете иновативни в работата си, като защитавате своята интелектуална собственост и намирате начини да печелите от нея, докато ние се грижим за детайлите и Ви даваме решения, които Ви правят по-конкурентни.

Ние насърчаваме етичния бизнес в България, като Ви помагаме да споделяте идеите си, без страх от злоупотреби, да ги ползвате правомерно и да не нарушавате чужди права.
Добрите идеите са единственото устойчиво конкурентно предимство и заслужават най-добрата защита.

 Нашият екип  

Детелина Попова е опитен адвокат и лицензиран бизнес оценител на нематериални активи, с доказана професионална история от над 13 години опит в областта на  правото на интелектуална собственост и цифровото (кибер) право. На ежедневна база, преодолява предизвикателства, свързани с казуси в областта на защитата и управлението на нематериалните активи на предприятието, сделките с обекти на интелектуална собственост, защитата и трансфера на права върху базирани на информационните технологии (IT) продукти и услуги, кражбата на домейн наименования и нелоялната конкуренция.

Детелина има дългогодишна практика в управлението на правното съответствие в сферата на електронната търговия, както и в създаването на инфраструктура за електронна търговия (Общи условия, политики за защита на личните данни за онлайн платформи, електронни магазини и мобилни приложения, уреждане на свързаните с електронната търговия правоотношения (с партньори, доставчици, подизпълнители и потребители и др.). 

Детелина Попова има магистърска степен по специалност „право“, със специализация „Международно право и международни отношения“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и двугодишна следдипломна квалификация по „Въведение в английското и европейското право“ при юридическия факултет на Университета в Кеймбридж, Великобритания. Към настоящия момент е адвокат при Софийска Адвокатска Колегия и лицензиран бизнес оценител на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“ към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) - член на TEGoVA (Европейската група на асоциациите на оценители) от 2012 г. Детелина е член на КНОБ, както и на Регионална колегия София - град и София - област при КНОБ.