image

Мисия и Визия

Нашата визия е за свят, в който иновациите способстват за напредъка за всички, като създават положителна среда за социално, икономическо и културно развитие. Свят, в който хората развиват своята креативност свободно, където предприятията реализират пълния си икономически потенциал чрез иновации и където правителствата осигуряват необходимата институционална рамка, която насърчава обществения интерес, иновациите и технологичния прогрес. Нашата експертиза, опит и идеи помагат на клиентите ни да се справят с новите предизвикателства пред растежа на своя бизнес и да предприемат промените, необходими за намиране на печеливши решения в конкурентната действителност. Нашата мисия е да подкрепяме своите клиенти в стремежа им да бъдат иновативни, отличителни и по-конкурентни в работата си, и да спомагаме за техния растеж като защитаваме тяхната интелектуална собственост по най-добрия начин и им помагаме да намират начини да печелят от нея.
Ние даваме всичко от себе си, за да получат нашите клиенти възможно най-добрата услуга.

Принципи

  • Креативност

    Стараем се усъвършенстваме постоянно, като развиваме своите знания и експертиза, за да можем да постигаме все по-високо ниво на креативност и иновативен подход при решаването на проблемите на нашите клиенти.

  • Страст

    Работим със страст, обръщаме внимание на детайлите и се стараем да добавяме стойност, защото истински вярваме в това, което правим, ценим високо своите клиенти и защото животът е твърде кратък, за да изберем да работим по друг начин.

  • Почтеност

    Стремим се винаги да имаме етично и лоялно отношение към клиентите, доставчиците, колегите и партньорите си, защото за нас, нашата репутация е най-ценният ни актив, и защото уважаваме чуждия труд.

image